از ابتداي دهه ۱۹۶۰ لوله‌هاي پلي اتيلني به طور فزاينده‌اي جهت كاربردهاي دريايي مورد استفاده قرار گرفته اند. تخليه سيال، انتقال سيال از زير رودخانه يا درياچه و گرفتن آب شيرين و شور عمده ترين كاربردهاي لوله هاي پلي اتيلن در دريا مي باشند. علاوه بر كاربردهاي اصلي ذكر شده ممكن است در مواردي همچون خطوط لوله موقت شناور روي سطح آب و نصب بروي زمين‌هاي باتلاقي استفاده گردد.

روش نصب خط  لوله پلي اتيلن در دريا

پر كاربردترين روش نصب خطوط لوله پلي اتيلن در بستر دريا موسوم به شناورسازي و جاگذاری در بستر آب مي‌باشد. اين روش در بيشتر پروژه‌هاي نصب در دريا استفاده شده و شامل هفت مرحله زير مي‌باشد:

۱- انتخاب محل مناسب براي مراحل ساخت، اتصال و به آب اندازی لوله

۲-تدارك منطقه اي جهت انتقال لوله از زمين به دريا و در صورت لزوم بستر سازی براي لوله زير دريا

۳- اتصال قطعات لوله به هم و تبديل آنها به يك طول پيوسته

۴- نصب وزنه‌هاي تعادل (اين مرحله ممكن است همراه مرحله بعدي انجام شود)

۵- به آب اندازي خط لوله

۶- غوطه ور ساختن لوله در محل مشخص شده

۷ – اتمام انتقال از زمين به بستر دريا